Referentna lista pojedinih projekata

Procjena vrijednosti kapitala za
• Hemofarm d.o.o. Banja Luka
• Nestro Petrol a.d. Banja Luka
• Klinički centar Banja Luka
• Jelšingrad Fabrika mašina i dizalica a.d. Prnjavor
• Jelšingrad Livnica čelika a.d. Banja Luka
• Elektroprivreda RS a.d. Trebinje
• Fabrika signalnih uređaja Čajavec a.d. Laktaši
• DTP Informator Banja Luka

Elaborati i studije ekonomske opravdanosti projekata
• Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
• Dom zdravlja Dr Mladen Stojanović Laktaši
• Zavod Dr Miroslav Zotović Banja Luka
• Gradska razvojna agencija grada Banja Luka
• Institut Mlječanica Kozarska Dubica

Izrada investicionog projekata i poslovnih planova za
• Telemax d.o.o. Banja Luka
• JU Gerontološki centar Slateks Slatina
• MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad
• Agroimpex d.o.o. Banja Luka
• Zavod Dr Miroslav Zotović Banja Luka
• Mljekara a.d. Banja Luka
• Motel Internacional a.d. Banja Luka
• Jezerka d.o.o. Kotor Varoš
• UNIS-fabrika cijevi a.d. Derventa
• Klaonica PPS d.o.o. Srbac
• Golden Metro d.o.o. Banja Luka
• Stella com d.o.o. Prnjavor, sportsko rekreativni centar
• Tropic Banja Luka
• Prijedorčankaa.d. Prijedor
• Tvornica opekarskih proizvoda a.d. Banja Luka

Procjena cijene akcija
• Bonel a.d. Banja Luka
• SHP Celex a.d. Banja Luka
• Terminali a.d. Doboj

Projekat uvođenja PDV za
• JP Srpske Pošte Banja Luka
• Elektroprivreda RS a.d. Trebinje (direkcija ERS-a)
• Telekom a.d. Banja Luka
• Petrol a.d. Banja Luka

Plan restruktuiranja i postupak dokapitalizacije za
• DI Šipovo a.d. Šipovo
• Beliea a.d. Banja Luka

Poslovna analiza i izrada sanacionog programa za
• Subašić d.o.o. Banja Luka

Poslovna analiza i pregled finansijskih izvještaja za
• Verano motors d.o.o. Banja Luka

Pravni konsalting za
• Avon cosmetics d.o.o. Sarajevo
• Akcija broker a.d, Banja Luka
• Peri hard d.o.o. Banja Luka
• Slavnić d.o.o. Banja Luka
• Chemtrans d.o.o. Gradiška

Izrada kreditnih aplikacija za preko 50 preduzeća iz svih oblasti privrede i poljoprivrede.

Takođe smo ponosni i na povjerenje koje su nam ukazale svetski poznate firme i organizacije iz oblasti međunarodnog konsaltinga, sa kojima smo zajednički učestvovali u konzorcijumima na raznim domaćim i međunarodnim tenderima pre svih:KPMG, GTZ – SDC, BDO BC Excel.

Kontakt

Vral Invest d.o.o.
Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka, BiH
Tel/faks: +387 51 348 480
Tel/faks: +387 51 348 490
revizija@vralinvest.com

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 8-16h