VralAudit d.o.o.

VralAudit d.o.o. posluje od 2004. godine i obavlja djelatnost iz oblasti revizije i konsaltinga. Zadatak revizije je da finansijskim izvještajima obezbijedi kredibilitet.

Naš pristup reviziji podrazumjeva da se kroz analizu cjelokupne postavke preduzeća, njegove organizacije, računovodstvenih politika, sistema internih kontrola i valjanosti svih evidencija kojima se dokumentuju ekonomski događaji, klijentu pruže vjerodostojne informacije o stanju preduzeća i pomogne u otklanjanju eventualnih nedostataka.

Osoblje VralAudit-a, d.o.o. Banjaluka je visokoobrazovan kadar sa bogatim iskustvom iz različitih oblasti poslovnog života. Pored nespornih stručnih kvalifikacija i referenci značajnih međunarodnih institucija i organizacija, osoblje posebno karakteriše izgrađen i usvojen sistem vrijednosti, profesionalnih standarda i principa u komunikaciji i uspostavljanju odnosa sa klijentom.

Naša misija je izgradnja dugoročnih veza i razvoj inovativnih rješenja koja bi pomogla klijentima pri ostvarenju još boljih rezultata.

Naša vizija je da budemo spontani izbor.

Izvještaji o transparentnosti

Predstavljamo Vam godišnje Izvještaje o transparentnosti društva VralAudit d.o.o. Vjerujemo da će Vam ovdje objavljene informacije biti korisne, te da će pridonijeti većoj transparentnosti revizorske struke.

Izvještaj o transparentnosti za 2021. godinu [PDF] preuzmite ovdje.
Izvještaj o transparentnosti za 2020. godinu [PDF] preuzmite ovdje.
Izvještaj o transparentnosti za 2019.godinu [PDF] preuzmite ovdje.
Izvještaj o transparentnosti za 2018. godinu [PDF] preuzmite ovdje.
Izvještaj o transparentnosti za 2017. godinu [PDF] preuzmite ovdje.
Izvještaj o transparentnosti za 2016. godinu [PDF] preuzmite ovdje.

Kontakt

VralAudit d.o.o.
Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka, BiH
Tel/faks: +387 51 348 480
Tel/faks: +387 51 348 490
revizija@vralinvest.com

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 8-16h