Usluge

Revizija finansijskih izveštaja predstavlja najrasprostranjeniji vid usluga koju pružamo i oblast u kojoj imamo najviše iskustva. Cilj ove vrste revizije je da izrazimo mišljenje o tome da li su finansijski izveštaji istiniti i objektivni u skladu sa odabranom računovodstvenom osnovom za izveštavanje.

Finansijski izvještaji su strogo formalizovane forme kojima se zahvata sve bitno o preduzeću a što se odnosi na finansijsko stanje, uspješnost, gotovinske tokove i politike kojiima se usmjerava preduzeće. Odgovornost za sastavljanje ovih izvještaja, otuda i za njihov kvalitet nosi menadžment preduzeća a za njihovu vjerodostojnost odgovoran je revizor. Revizija poboljšava korisnost i vjerodostojnost finansijskih izvještaja što se posredno odražava i na povećanje vjerodostojnosti ostalih, nerevidiranih informacija koje je uprava objavila.

U slučaju da nije neophodno obaviti punu reviziju, vršimo i usluge pregleda (tzv. skraćene revizije) sa nižim stepenom uvjeravanja u revizorskom mišljenju.
Izlazeći u susret specifičnim zahtjevima klijenata obavljamo i revizijske angažmane za specijalne svrhe (o usaglađenosti sa odredbama ugovora, sastavnom dijelu računovodstvenih izveštaja, i drugo), kao i reviziju poslovanja čiji je cilj istraživanje zloupotreba ili grešaka.

Naša uobičajena praksa je da na sve uočene nepravilnosti ili potencijalne slabosti računovodstvenog sistema i sistema internih kontrola ukažemo menadžmentu u formi Pisma organima upravljanja sa prijedlozima za prevladavanje istih.

Računovodstveni konsalting predstavlja još jednu oblast u kojoj imamo veliko iskustvo. Naši stručnjaci će vam pomoći da ustrojite i vodite knjigovodstvo na najefikasniji način, kao i da sačinite finansijske izveštaje na različitim računovodstvenim osnovama za izveštavanje:
- domaća zakonska regulativa i standardi,
- međunarodni računovodstveni standardi (IAS/IFRS),..

Pored ispunjavanja svih profesionalnih i zakonskih zahteva, oni će pružiti i sve potrebne informacije za vlasnike i poslovne partnere.

Prijava novozaposlenih radnika, obračun zarada i poreskih obaveza, za domaće i strane klijente je najrasprostranjeniji vid računovodstvenih usluga koje pruža naš stručni tim.

Kontakt

VralAudit d.o.o.
Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka, BiH
Tel/faks: +387 51 348 480
Tel/faks: +387 51 348 490
revizija@vralinvest.com

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 8-16h