Referentna lista pojedinih projekata

Zahvaljujući vrhunskim stručnjacima okupljenim u VralAudit d.o.o., Banja Luka, od osnivanja smo angažovani na reviziji finansijskih izvještaja renomiranih firmi, od kojih posebno ističemo:

„Interpromet“ d.o.o. Novi Grad, „Verano Motors“ d.o.o. Banja Luka“, „Vermont“ d.o.o. Sarajevo, „Blok“ d.o.o. Sarajevo, „Mrkonjićputevi“ a.d. Mrkonjić Grad, „MG Mind“ d.o.o. Mrkonjić Grad, „Rafinerija nafte“ a.d. Brod, „Rafinerija ulja“ a.d. Modriča, „Petrol“ a.d. Banja Luka, „Fabrika duvana“ a.d. Banja Luka, „Jelšingrad FMD“ a.d. Prnjavor, „Lutrija Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, „Pošte Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, ZTC „Banja Vrućica“ a.d. Teslić, „Niskogradnja“ d.o.o. Laktaši, „Siemens“ d.o.o. Banja Luka, „Centralni registar hartija od vrijednoti Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, „Agroimpex“ d.o.o. Banja Luka, DI „Vukelić“ d.o.o. Aleksandrovac, SHP „Celex“ a.d. Banja Luka, Bolnica „Mlječanica“ Kozarska Dubica, „Malbašić Company“ d.o.o. Banja Luka, „Hotel Bosna“ a.d. Banja Luka, Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka, „Čistoća“ a.d. Banja Luka, ZIF „Jahorina koin“ a.d. Pale , DUIF „Jahorina Konseko progres“ a.d. Pale, ZIF „Polara Invest Fond“ a.d. Banja Luka, DUIF „Polara Invest“ a.d. Banja Luka

Referentnu listu VralAudit d.o.o. u PDF formatu preuzmite/pogledajte ovdje.

Kontakt

VralAudit d.o.o.
Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka, BiH
Tel/faks: +387 51 348 480
Tel/faks: +387 51 348 490
revizija@vralinvest.com

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 8-16h